Logo Fisheries

Virtual Aquarium

By Department of fisheries

ใหม่ล่าสุด
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 423
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 376
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 384
ข้อมูลสัตว์น้ำ
ชื่อไทย :
ปลาโนรี
ชื่อสามัญ :
Heniochus acuminatus
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Heniochus acuminatus
ถิ่นอาศัย :
พบทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ในเมืองไทยพบได้ในทะเลทั้งสองฝั่ง หากินกระจัดกระจายตามลำพังบ้าง เป็นคู่บ้าง หรือบางทีก็พบรวมกันเป็นฝูง ตามกองหินและแนวปะการัง
อาหาร :
สัตว์ตัวจิ๋วที่เกาะติด บางครั้งชอบกินแมงกะพรุน
ขนาด :
สังเกตได้ง่าย เพราะเป็นปลาผีเสื้อที่มีครีบหลังยาวออกมาเป็นเส้น ลำตัวเป็นลายสีขาวดำ ครีบและหางมีสีเหลือง ลักษณะคล้ายกับโนรีอีกชนิดหนึ่ง (H. diphreutes) แต่ชนิดหลังนั้นมีลำตัวที่ค่อนข้างกลมกว่าชนิดแรก
ประโยชน์ :
การค้า
ประเภทสัตว์น้ำ
ปลาเกล็ด
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 423
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 384
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 376
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 282
ปลาหนัง
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 288

© Copyright ๒๐๑๑ กลุ่มฐานข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง