Logo Fisheries

Virtual Aquarium

By Department of fisheries

ใหม่ล่าสุด
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 1303
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 1053
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 1370
ข้อมูลสัตว์น้ำ
ชื่อไทย :
ปลาผีเสื้อนกกระจิบ
ชื่อสามัญ :
Copperbanded Butterfly
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Chelmon rostratus
ถิ่นอาศัย :
ในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
อาหาร :
ปลาผีเสื้อ กินปะการังเป็นอาหาร
ขนาด :
ปลาผีเสื้อมีลำตัวสั้น แลนด้านข้าง ปากมีขนาดเล็กอาจยืดหดได้ ภายในปากมีฟันละเอียด ครีบหลังมีอันเดียว ประกอบด้วยก้านครีบแข็งอยู่ส่วนหน้า และก้านครีบอ่อนอยู่ถัดไป ครีบทวารมีก้านครีบแข็ง 3 อัน และแผ่นยื่นรับกับครีบหลัง
ประโยชน์ :
การค้า
ประเภทสัตว์น้ำ
ปลาเกล็ด
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 1370
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 719
กลุ่ม ปลาเกล็ด
เข้าชม 590
ปลาหนัง
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 1303
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 1053
กลุ่ม ปลาหนัง
เข้าชม 1026

© Copyright ๒๐๑๑ กลุ่มฐานข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง